Concierge BG City Service / Belgrade City EventFormirani smo u septembru 2020.godine kao zasebna beogradska kancelarija svoje matične agencije, koja se nakon osnivanja u Beogradu, oktobra 2008.godine, postepeno u potpunosti preselila na tržišta Evrope i Bliskog istoka, poslujući u sektorima Event produkcije, VIP Concierge i Luxury Lifestyle menadžmenta.


Bavimo se isključivo produkcijom autorskih projekata, u okviru kojih organizujemo kongrese, sajmove i festivale, na teritorijama Srbije i Crne Gore.