Zakup medijskog prostora, Press Clipping, BTL Direktni marketing, Web ankete, Grafički dizajn Štampa

Kao preduslov uspešne marketinške kampanje je najvažnija marketing analiza i kvalitetno istraživanje tržišta (ili javnog mnjenja), što naravno spada u domen usluga koje pružamo i to veoma uspešno.

Istraživanja obavljamo koristeći više tehnika:

 • Terensko anketiranje (F2F)
 • Telefonsko anketiranje (CATI)
 • On-line web ankete (CAWI)
 • Testiranje proizvoda/usluge pre puštanja u promet
 • Produbljeni intervju
 • Fokus grupe
 • Tajni kupac (Mystery Shopper)
 • Monitoring terena 24h/7

Nakon istraživanja, možete koristiti konsalting usluge našeg tima, koji podrazumeva kvalitetno planiranje cele kampanje:

 • Strateški planirana ATL kampanja za brendiranje proizvoda ili cele kompanije
 • Personalni marketing - strateški planirana medijska kampanja za jednu osobu
 • Direktni (promotivni i prodajni) marketing - BTL kampanja

Takođe možete od nas dobiti menadžment kompletne marketinške kampanje (ili samo dela kampanje koji želite), sa svim neophodnim uslugama u daljem advertajzingu kompanije, novog proizvoda ili javne ličnosti: PR (odnosi s' javnošću), zakup reklamnog prostora u štampanim i digitalnim medijima, internet (SEO, content & email) marketing, BTL Event servis i produkcija svih reklama (copywriter, fotografske usluge, grafički dizajn, usluge štampe, audio i video produkcija).

Tokom cele kampanje (ili nakon završetka uspešno odrađene kampanje), imaćete na raspolaganju Press Clipping - detaljan pregled zastupljenosti Vaše kompanije (ili Vašeg proizvoda) u medijima kao dokaz kvalitetne marketinške usluge koju ste dobili od nas.

ATL Marketing strategija, Digitalni internet marketing, Snimanje radio TV reklama
Organizacija događaja
Concierge VIP turizam & noćni život
Hostese i promoterke BG City Service
modeling agency BG City Service
English
Copyright©2008 - 2016. Bg City Service