Najavna konferencija BG MEDIA FESTIVAL 2013. - organizator CONCIERGE BG CITY SERVICE Beograd

Usluge naše agencije obuhvataju svaku fazu organizacije kongresa, seminara, radionica, konferencija za štampu ili korporativnih sastanaka: od pripremnih aktivnosti, preko same realizacije događaja, do postkonferencijskih aktivnosti.

 • lux transport i hotelski ili VIP apartmanski smeštaj

 • planiranje i realizacija PR i marketing aktivnosti

 • dizajn, štampa i distribucija svih vrsta dokumenata i konferencijskih materijala

 • osmišljavanje i realizacija prostorne infrastrukture

 • postavljanje sve neophodne konferencijske opreme, audio-vizuelne opreme i opreme za simultano prevođenje

 • neophodno osoblje: konferansije, simultani prevodioci, hostese, obezbeđenje

 • sekretarijat kongresa (konferencije) i registracija učesnika

 • ketering (posluženje svih učesnika)

 • organizacija pratećih štandova firmi (ako su predviđeni)

 • priprema i realizacija pratećeg kulturno-umetničkog programa (ako je predviđen)

 • završna korespodencija sa svim učesnicima
Najavna konferencija EXTREME BELGRADE MUSIC FESTIVAL 2010. - organizator agencija CONCIERGE BG CITY SERVICE
Belgrade City Events 2017
Hostese i promoterke BG City Service
modeling agency BG City Service
Poslovne usluge
English
Copyright©2008 - 2016. BG City Service