Krizni i Korporativni PR, ATL marketing, Press Clipping agencija Srbija Crna Gora
Personalni PR menadžer i konferansije Marina Kotevski - agencija CONCIERGE BG CITY SERVICE Beograd

Odnosi sa javnošću, ili "Public Relations", predstavljaju najbitniji vid komunikacije u korporativnom poslovanju. PR, u neraskidivoj vezi sa marketingom, predstavlja i obavezan deo personalnih ili brend kampanja.

Naš PR tim svojim klijentima daje podršku u svim bitnim domenima "odnosa sa javnošću":

 • Odnosi sa medijima
 • Personalni PR
 • Korporativni PR
 • Brend komunikacije (planiranje i realizacija PR kampanja)
 • Krizni PR
 • On-line komunikacije
 • Organizacija događaja (konferencija za medije i promotivni PR Event)
 • Press Clipping (detaljan pregled zastupljenosti našeg klijenta u medijima)

Odnosi sa medijima oduvek predstavljaju osnovu "odnosa sa javnošću":

 • Razvijanje odnosa sa relevantnim medijima (nacionalnim, lokalnim, regionalnim)

 • Usmeravanje komunikacije na relevantne medije

 • Uspostavljanje i razvijanje uređene, organizovane i profesionalne saradnje sa svim relevantnim medijima

 • Pružanje usluga kontinuirane PR podrške - pisanje i distribucija saopštenja za medije, ugovaranje intervjua, tekstova i priloga u štampanim i elektronskim medijima prema usvojenom planu PR aktivnosti

 • Analiza i konsalting povodom aktuelnih tema, trendova i pojava koje imaju ili mogu imati uticaja na poziciju klijenta u javnosti

 • Praćenje medijskih izveštaja, analiza i arhiviranje

 • Organizovanje neformalnih i formalnih sastanaka predstavnika kompanije sa urednicima odgovarajućih medija

Personalni PR predstavlja skup aktivnosti kojim se određena javna ličnost predstavlja u medijima. Naša agencija može pružiti uslugu u dva pravca:

 • Osobi koja se bavi javnim poslom (političar, pevač, sportista,..) obezbeđujemo stalnog PR menadžera ili ceo PR tim, koji će se brinuti o njenom povremenom prisustvu u medijima sa veoma pozitivnim odjekom u javnosti

 • U vremenski određenom periodu obavljamo snažnu PR i marketing kampanju, koja obezbeđuje mnogostruko pojačano prisustvo javne ličnosti u medijima, tokom aktuelne javne aktivnosti: politička kampanja, serija koncerata,...

Korporativni PR servis naše agencije:

 • Uspostavljanje i razvoj pozitivnog imidža

 • Kreiranje medijskog plana

 • Izbor "brend ambasadora" (zaštitno lice ili VIP promoter) kompanije

 • Projekti društvene odgovornosti i donacije

Brend komunikacije (planiranje i realizacija PR kampanja) su usko vezane za marketinške ATL kampanje

Krizni PR - Prva dva sata i prvih 24/48 sati su najznačajniji. Aktivnosti koordinisane iz kriznog štaba obezbeđuju pravovremeno informisanje javnosti i time smanjuju negativne efekte krize. Ako je kriza prepoznata na vreme, i postoji dobro osmišljen taktički plan sprečavanja/suočavanja sa krizom, možemo da je pretvorimo u poslovnu i komunikacijsku priliku.

On-line komunikacije - veoma bitan trend komunikacija koji uspešno koristimo: od prikaza klasičnih PR tekstova na internet sajtovima, preko u Email kampanja, pa do svakodnevnih odnosa s javnošću uz pomoć društvenih mreža (Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn,..).

Organizacija događaja - videti naše linkove Konferencija za štampu i Promotivni PR Event

Online internet komunikacije, Agencija za odnose s javnošću CONCIERGE BG CITY SERVICE Beograd
Organizacija događaja
Concierge VIP turizam & noćni život
Hostese i promoterke BG City Service
modeling agency BG City Service
Glumci i statisti
Klijenti agencije BG City Service
Zaposlenje
English
Copyright©2008 - 2016. Bg City Service