Internet marketing agencija Srbija, Izrada (snimanje) radio TV reklama, ATL advertajzing

ATL predstavlja skup aktivnosti reklamiranja na makro nivou, koje se izvode na nacionalnom, regionalnom, ili nekom većem teritorijalnom nivou. Takvo reklamiranje služi za kreiranje imidža brenda, kompanije i njenog proizvoda.

Mediji, koje ATL aktivnostima pokrivamo zbog potrebe stvaranja svesti o kompaniji i njenom proizvodu, su televizija, radio, novine, časopisi, bilbordi i internet.

Ako niste u predhodnom periodu obavili neophodno istraživanje tržišta, naš marketing tim Vam može obaviti adekvatno detaljno istraživanje koje će nam pokazati koje kvalitete Vaše kompanije (odnosno proizvoda) treba posebno da istaknete tokom ATL kampanje.

Tada dolazi na red strategija cele kampanje za koju imamo specijalizovan tim, koji će uvaživši sve vaše sugestije, isplanirati najefikasniji skup promotivnih aktivnosti u skladu sa predviđenim budžetom:

  • Strateški planirana ATL kampanja za brendiranje proizvoda ili cele kompanije
  • Personalni marketing - strateški planirana medijska kampanja za jednu osobu

Napominjemo da sa istim elanom pristupamo aktivnostima velike kompanije ili malog preduzeća.

Naša agencija Vam može odraditi celu ATL kampanju ili samo delove za koje nije specijalizovan marketing sektor vaše kompanije: PR menadžment; zakup reklamnog prostora na radiju, televiziji i u štampanim medijima; zakup bilbord lokacija; kompletan internet marketing (baneri i PR tekstovi na najposećenijim sajtovima, Google i Facebook oglasi,..) i produkcija reklama (copywriter, fotografske usluge, grafički dizajn, usluge štampe, audio i video produkcija).

Celim tokom kampanje, imaćete na raspolaganju Press Clipping - detaljan pregled zastupljenosti Vaše kompanije (ili proizvoda) u medijima, koji nam može davati putokaze za eventualne izmene pravca kampanje i njeno pojačavanje (odnosno smanjivanje) inteziteta u nekom delu.

 

Iznajmljivanje i izrada bilborda, Brendiranje automobila i autobusa, Zakup medijskog prostora
Organizacija događaja
Concierge VIP turizam & noćni život
Hostese i promoterke BG City Service
modeling agency BG City Service
Klijenti agencije BG City Service
English
Copyright©2008 - 2016. Bg City Service